Kde nájdem zásobník klipov v telefóne s Androidom LG?

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Používatelia telefónov s Androidom od spoločnosti LG nachádzajú ťažkosti s hľadaním zásobníka na klipy, známeho tiež ako schránky, v telefóne. Chcú vyčistiť priečinok s klipmi alebo preniesť naň obsah na Facebook alebo do iných aplikácií sociálnych médií a zdieľať veci so svojimi priateľmi. K obsahu uloženému v zásobníku klipov môžete kedykoľvek a kdekoľvek ľahko pristupovať. Môžete kopírovať obrázky alebo texty a ponechať ich v zásobníku klipov. Potom ich môžete prilepiť kedykoľvek a kdekoľvek. Nižšie je uvedený spôsob, ako nájdete zásobník na klipy v telefóne LG s Androidom a prenášať údaje na Facebook.

Kde nájdem zásobník klipov v telefóne s Androidom LG

Prepísanie zásobníka klipov

V telefóne LG Android je zásobník klipov oblasťou pamäte alebo úložiska, do ktorej môžete ukladať malé položky. Nie je možné ho priamo otvoriť ani otvoriť, pretože nejde o aplikáciu, ale položky uložené do nej môžete načítať tak, že stlačíte prázdne miesto textového poľa a potom klepnete na vložiť. Problém so zásobníkom klipov je, že v niektorých telefónoch môžete do zásobníka klipov uložiť iba jednu položku, ktorá sa prepíše, ak sa do schránky klipov uloží druhá položka.

Keď niečo skopírujete alebo orežete, pôjde do špeciálnej vyhradenej oblasti pamäte RAM známej ako zásobník klipov. Je to ako každá iná časť pamäte RAM, ale žiadna iná aplikácia ju nevyužíva. Keď na obrazovku dlho stlačíte a niečo vložíte, všetko, čo sa skopíruje do schránky na klipy, sa prilepí. Zvyčajne nie je možné vyčistiť zásobník na klipy, len do neho skopírovať malé medzery. Týmto spôsobom prepíše to, čo bolo skopírované skôr, do prázdneho priestoru.

Možnosti zásobníka klipov

Ďalšou metódou, ktorú by ste mohli skúsiť vyčistiť, je dlhé stlačenie ľubovoľného textového poľa a výber možnosti „ďalšie možnosti“ (tri bodky vpravo). Potom vyberte možnosť „zásobník na klipy“. V možnostiach schránky na klipy si budete môcť vybrať svoje kópie a vyčistiť ich.

Clipper - Správca schránky

Ak chcete lepšie zvládnuteľný zásobník na klipy, môžete si zo služby Google Playstore stiahnuť aplikáciu Clip Clipper - Clipboard Manager. Aplikácia nepoužíva zabudovaný zásobník klipov v telefóne, namiesto toho uchováva údaje na svojom vlastnom mieste. Automaticky uloží všetko, čo kopírujete. Neskôr budete mať prístup k histórii zásobníka klipov a usporiadať výstrižky tak, ako chcete. Clipper navyše umožňuje kopírovať, vkladať, prezerať, upravovať a zdieľať obsah skopírovaný do tohto obsahu. Prostredníctvom aplikácie Clipper môžete ľahko zdieľať, čo chcete, na Facebook.

Skopírujte údaje zo zásobníka na Facebook

Ak chcete skopírovať údaje zo zásobníka klipov na Facebook alebo do ktorejkoľvek inej aplikácie sociálnych médií, jednoducho otvorte aplikáciu a dlhé stlačenie prázdneho textového priestoru, kam chcete vložiť zo zásobníka klipov. Teraz kliknite na prilepiť a všetko, čo sa skopíruje do zásobníka klipov, sa tam vloží. Týmto spôsobom môžete z priečinka na klipy ľahko zdieľať, čo chcete.