Čo je súčasť RCP a prečo je to na mojom telefóne s Androidom

Komponent Rich Client Protocol založený na Eclipse, komponent RCP, sa nachádza v správcovi aplikácií v telefóne. Je to programovací nástroj, ktorý uľahčuje integráciu nezávislých softvérových komponentov. Väčšina údajov sa spracováva na strane klienta. Hovorí sa o tom, že ide o modulárny rámec používateľského rozhrania. Ak nie ste vývojár, nepoužili by ste komponent RCP; je to systémová aplikácia pre vývojárov.

Čo je súčasť RCP

RCP je zbierka rámcov nižšej úrovne. Je to softvér, ktorý sa skladá z týchto komponentov: jadro (správca životného cyklu), správca aktualizácií, štandardný zväzkový rámec, viazanie údajov, prenosná sada nástrojov pre pomôcky, pracovný stôl, vyrovnávacie pamäte súborov, spracovanie textu a textové editory. RCP umožňuje vývojárom vytvárať svoje vlastné aplikácie na existujúcich počítačových platformách. Osvedčené a otestované vlastnosti rámca, ktorý poskytuje RCP, nevyžadujú, aby vývojári písali svoju aplikáciu od začiatku. To vedie k rýchlejšiemu vývoju a integrácii aplikácií. Nezávislé softvérové ​​moduly, ako sú grafické nástroje, mapovacie technológie a tabuľky, sa s týmto softvérom hladko integrujú.