Úloha penetračného testovania v kybernetickej bezpečnosti

Foto od Jeffersona Santosa o Unsplash Dôležitosť kybernetickej bezpečnosti na ceste do roku 2023 a neskôr nemožno preceňovať. Pomáha chrániť jednotlivcov, organizácie a vlády pred rôznymi hrozbami, ako sú krádeže identity, finančné podvody a neoprávnený prístup alebo zničenie citlivých informácií. Kybernetická bezpečnosť je obzvlášť dôležitá v digitálnom veku