Opraviť žiadny zvuk v iPade Problém: iPad, iPad Mini, iPad 2, Problémy so vzduchovým zvukom (vyriešené)

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Mnoho používateľov nahlasuje problémy so zvukom iPad. Väčšina správ naznačuje, že zvuk iPadu nefunguje pravidelne. Niektorí používatelia sa tiež sťažujú, že zvuk iPadu niekedy funguje a niekedy nie. Počas iPadu sú hlásené aj správy o tom, že v iPade nie je žiadny zvuk. V tomto článku vám povieme, ako opraviť rôzne problémy so zvukom iPadu v zariadeniach iPad, iPad 2 a iných modeloch iPadu. Pred použitím ktorejkoľvek z týchto metód skontrolujte, či je váš zväzok nastavený na plný objem; Nemal by som byť ignorovaný.

Opraviť žiadny zvuk v iPad problém

1 - Toto riešenie je veľmi jednoduché a väčšina ľudí ho podceňuje. Prekvapí vás však, že väčšina ľudí nevenuje pozornosť tlačidlu stlmenia zvuku na svojej domovskej obrazovke. Toto tlačidlo stlmenia sa zapne náhodou a na iPade nefunguje zvuk. Aby ste sa uistili, že tlačidlo stlmenia zvuku nie je aktivované, dvakrát klepnite na tlačidlo Domov a na paneli úloh v dolnej časti prejdite prstom doprava a uvidíte malé zvončekové tlačidlo. Ak je zakázaná, klepnutím ju aktivujte.

2 - Resetovanie vášho iPadu je jedným z posledných snáh oprava zvuku v iPade. Ak chcete resetovať zariadenie iPad, stlačte a niekoľko minút podržte tlačidlo domov a tlačidlo spánok / prebudenie, kým sa nezobrazí logo Apple. Týmto sa resetuje váš iPad a vyriešia sa problémy so zvukom.

3 - Niekedy režim „Nerušiť“ v iPade tiež zabraňuje správnemu prehrávaniu zvuku v iPade. Spustite nastavenia v iPade a potom prejdite na „Nerušiť“ a uistite sa, že je táto možnosť vypnutá.

Otvorte nastavenia v iPade a prejdite do časti „Všeobecné“. Teraz si pozrite časť „Použiť bočný spínač do“ a budú k dispozícii dve možnosti: Uzamknúť rotáciu a stlmiť. Klepnutím na Uzamknúť rotáciu zapnete. Uistite sa, že funkcia Mute nie je povolená. Toto je riešenie problémov so zvukom pre Facetime v iPade.

4 - V iPade existuje tvrdé tlačidlo, ktoré stlmuje zvuk. Uistite sa, že je tlačidlo vypnuté.

5- Ak žiadna z vyššie opísaných metód nevyrieši žiadny problém v iPade, mali by ste úplne resetovať svoje zariadenie. Najskôr však urobte úplnú zálohu, pretože týmto resetom sa odstránia vaše údaje.

Spustite nastavenia v iPade a prejdite na „Všeobecné“ a klepnite na možnosť „Obnoviť“. Postupujte podľa pokynov a reštartujte zariadenie.