Mesiac čiernej histórie: Valerie Thomas, vývojár 3-D zobrazovacieho displeja, ktorý bol dekádou pred časom

Mesiac čiernej histórie: Valerie Thomas, vývojár 3-D zobrazovacieho displeja, ktorý sa dekódoval pred časom Na začiatku 21. storočia boli diváci

Mesiac čiernej histórie: Janet Emerson Bashen - prvá africko-americká žena, ktorá získala patent na softvérový vynález

Mesiac čiernej histórie: Janet Emerson Bashen - prvá africko-americká žena, ktorá získala patent na vynález softvéru už v roku 1885. Pani Sarah Goode otvorila