Vyhrajte štipendium 1 500 USD od Jittery Monks predložením eseje o výhodách outsourcingu niektorých vašich študentských úloh

Jittery Monks vyzýva na predloženie esejí o hodnote, ktorú študenti využívajú pri svojej celkovej štúdii. Inštitúcia je l