Výhody a nevýhody virtuálneho servera

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Úspech vášho webu a jeho viditeľnosť online môže byť nepriaznivo ovplyvnená kvalitou hostingových služieb, ktoré ste si vybrali. Zlyhanie webových stránok a nežiaduce prerušenia sú často dôsledkom zlých hostiteľských služieb. Ako alternatíva sa mnohí vlastníci stránok čoraz častejšie obracajú na virtuálne servery ako na ďalšiu najlepšiu alternatívu.

Jednoducho povedané, čo robí virtuálny server, je poskytnúť virtualizačný softvér, ktorý umožňuje jednému serveru vykonávať všetku prácu viacerých serverov; zdieľaním zdrojov jedného servera vo viacerých prostrediach.

Advantages and Disadvantages of a Virtual Server

Je to zvlášť výhodné pre spoločnosť z hľadiska schopnosti hostovať niekoľko operačných systémov na viacerých miestach v medzinárodnom aj lokálnom prostredí na jednom serveri. Oslobodzuje tak používateľov od geografických aj fyzických bariér.

Dnes sa pozriem na výhody a nevýhody virtuálneho servera:

Výhody virtuálneho servera

Nižšie náklady na energiu a vyšší výkon - virtuálny server v prvom rade výrazne znižuje náklady na prevádzku. Virtualizáciou spoločnosti ušetria obrovské množstvo energie, ktoré by bolo potrebné na prevádzku viacerých fyzických serverov. Okrem toho konsolidácia viacerých serverov na jeden virtuálny server eliminuje náklady na nákup a inštaláciu mnohých hardvéru zakaždým, keď spoločnosť založí inú webovú stránku. Každá ďalšia ďalšia webová stránka sa jednoducho pridá k existujúcemu virtuálnemu serveru, čo šetrí čas aj zdroje.

Ľahko spustiteľné zotavenie po katastrofe - Virtuálna infraštruktúra uľahčuje spustenie obnovy po katastrofe. Celý server sa mohol od nuly obnoviť za menej ako minútu. Spoločnosť môže ľahko vytvárať zálohy dát snímok serverov, ktoré uľahčia proces obnovy automaticky.

Je to ekologické - spoločnosti, ktoré používajú technológie virtuálnych serverov, šetria veľa energie. až 40% nákladov na energiu a údržbu. Vďaka úspore energie prichádza do životného prostredia menej spaľujúcich uhlíkové palivá a emisie skleníkových plynov z väčšej perspektívy. Virtuálny server v podstate robí spoločnosti zelenými, okrem zjavného faktu, že ide o šikovný finančný krok. Viac informácií o uhlíkovej stope bežného servera získate kliknutím tu ,

Úspora času - Vzhľadom na čas, ktorý je potrebný pri inštalácii alebo údržbe, sú virtuálne servery skvelou možnosťou šetrenia času. IT pracovníci spoločnosti môžu ľahko nastaviť, aktualizovať a spúšťať postupy aplikácie prostriedkov za pár hodín. Konvenčné servery trvali niekoľko dní, ale virtuálne servery to dokážu urobiť v priebehu niekoľkých hodín a pri práci na nich už nie je potrebné, aby sa v rámci týchto postupov e-mailový systém spoločnosti znižoval.

Nevýhody virtuálnych serverov

Najväčšou nevýhodou virtuálnych serverov v porovnaní s konvenčnými servermi je to, že ak alebo keď sa server prepne do režimu offline, klesnú aj všetky webové stránky, ktoré sú ním hosťované. Na vyriešenie tohto problému by spoločnosť mohla vytvoriť klaster serverov.

Druhým najviac nevýhodným znakom virtuálnych serverov je skutočnosť, že virtuálne servery zvyčajne zdieľajú rovnakú platformu. Mohlo by to viesť k scenáru, keď jedna stránka zdieľa rovnakú platformu ako nechránená stránka, ako napríklad webová stránka s pornografiou. Preto by bolo rozumné posilniť všetky stránky hostené na virtuálnom serveri najlepšími bezpečnostnými systémami dostupnými na trhu.

To by bolo všetko, čo s vami musím zdieľať na virtuálnych serveroch. Pamätajte, že úspech a viditeľnosť vašich webových stránok do veľkej miery závisia od typu webového servera. Výber spoľahlivého a pohotového servera je veľkou výhodou pri získavaní väčšieho počtu návštevníkov a klientov na vašich webových stránkach.